Iskolaelőkészítő program

2020 szeptemberében nyitottuk meg a fügödi fejlesztőházunkat, ahol az iskolaelőkészítő foglalkozásainkat tartjuk. A nagycsoportos kisgyerekek négy településről (Pere, Hernádszentandrás, Ináncs és Fügöd) érkeznek hozzánk hétvégenként, többségük a fügödi cigánytelepről. A foglalkozások feladatait gyógypedagógus önkénteseink állítják össze.

A gyerekekkel négyfős kiscsoportokban kezdjük a játékos foglalkozásainkat, majd 4x15 perces egyéni foglalkozások keretében, saját fejlődési szintjükhöz illeszkedően kapnak egyéni fejlesztéseket az anyanyelvi és matematikai kompetencia bővítésére, továbbá grafomotoros készségfejlesztést és mozgásfejlesztést is. A program során kiemelt figyelmet kap a gyerekek szociális kommunikációjának fejlesztése.