Átláthatóság

Évkönyveink

 

Szakmai munkánkkal kapcsolatos információk

 

Működéssel kapcsolatos információk

 

Gazdálkodással kapcsolatos információk

Éves beszámolók

 

KSH jelentések

 

Bevételi- és költségeloszlás diagramok
 
Könyvvizsgálat

Mivel az InDaHouse Hungary Egyesület vállalkozási tevékenységből elért éves bevétele a tárgyévet megelőző két üzleti év átlagában nem haladja meg a 300 millió forintot, ezért nem kötelező a könyvvizsgálat.

 

Nyomtatvány az 1% felhasználásáról

 

Az adományozás átláthatóságával kapcsolatos információk

A szervezet gazdálkodását az egyesület közgyűlése ellenőrzi.

Az adományozók a szervezet hivatalos irataiba (kivéve a személyes adatokat tartalmazó vagy más okból  nem nyilvános iratokat) betekinthetnek előzetes időpont egyeztetés után. Időpont egyeztetés az info@indahousehungary.hu email címen kezdeményezhető.

 
Panaszkezelés

Amennyiben szabálytalanságot észlelünk, azonnal lépéseket teszünk azok megszüntetésére, kijavítására.

 

Etikus adománygyűjtés

2021 óta tagjai vagyunk az Adománygyűjtő Szervezetek Önszabályozó Testületének, a tagsággal elfogadtuk az adománygyűjtésre vonatkozó Etikai Kódexet, melynek fő sarokpontjai a hitelesség, törvényesség, átláthatóság és nyilvánosság.