Tanoda program

KisTanoda

A kisTanodai program jelenleg két helyszínen valósul meg, a hernádszentandrási központunkban és a fügödi házunkban. A program keretében kisiskolás gyerekeknek nyújtunk heti rendszerességű, egyénre szabott fejlesztő foglalkozásokat. A háttérben minden héten önkéntes mentorok és feladatlapkészítők dolgoznak azért, hogy a lehető leghatékonyabban tudjuk támogatni a gyerekek fejlődését.

A kisTanodában az a célunk, hogy minden gyerek a saját tempójában elsajátítsa az alapvető írás, olvasás és számolási készségeket, ezzel megalapozva a későbbi hatékony tanulás feltételeit. Mindezt úgy tesszük, hogy a gyerekek számára, az általuk választott témában készítjük a feladatokat, ezzel motiválóvá és élvezetessé téve a tanulást. Így ha valaki “mancsőrjáratos” feladatlapot szeretne, akkor a mentőkutyákon keresztül gyakorolhatja a számolást, az olvasást, vagy akár a fogalmazást. A feladatlapok megoldását széleskörű szemléltető eszközzel és játékkal színesítjük.

Az egyéni tanulás mellett időt szánunk a csoportos munkára, a közös játékra és a társasjátékozásra, melyek indirekt módon támogatják a gyerekek fejlődését.

NagyTanoda

A nagyTanoda program 2022. őszén indult el, amelyben heti rendszerességgel tartunk kooperatív jellegű foglalkozásokat felsős és középiskolás gyerekek számára. Az órák sajátossága, hogy a gyerekek csapatokban dolgoznak és valós élethelyzetekből merített gyakorlati problémákat oldanak meg. Ezeken az alkalmakon a kreatív, logikai, helyzetfelismerő és megoldó képességek erősítése mellett a kommunikációs, együttműködési és szociális készségek fejlesztésén van a hangsúly.

Célunk, hogy felkészítsük a gyerekeket azokra a szituációkra, amelyekkel később felnőttként a mindennapi életben találkozhatnak. A kooperatív jellegű foglalkozások mellett az angol nyelv elsajátítása is szerepet kap, így minden második héten kommunikáció fókuszú alkalmakat tartanak az önkénteseink. A hétvégi csoportos órákon túl, segítséget nyújtunk az iskolai tananyagban vagy egy-egy vizsgára való felkészülésben is. Önkénteseink hétköznap délutánonként online órák keretében támogatják a nagyTanoda programban részt vevő gyerekeket.